Угода користувача до використання сайту ВКурсе.ua

«Редакція ділових новин ВКурсе.ua», надалі «Редакція», з одного боку, і фізична особа, яка розміщує інформацію на сайті ВКурсе.ua, в подальшому «Користувач», з іншого боку, уклали дану Угоду (далі - «Угода»), про таке:

1. Предмет угоди
На підставі цієї Угоди Редакція надає Користувачеві право на розміщення на сайті ВКурсе.ua інформації у вигляді текстів, фотоматеріалів, відеоматеріалів, гіперпосилань на матеріали, розміщені на інших сайтах в мережі Інтернет.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Користувач має право:
2.1.1. шукати і розміщувати інформацію на сайті ВКурсе.ua, а також одержувати і передавати інформацію за допомогою цього сайту;
2.1.2. коментувати інформацію, розміщену на сайті іншими Користувачами або Редакцією;
2.1.3. оцінювати інформацію, розміщену іншими Користувачами;
2.1.4. звертатися в Редакцію зі скаргами на дії інших Користувачів у разі порушення ними умов цієї Угоди або законодавства України;
2.1.5. звертатися до редакції з проханням вжити необхідних заходів у разі виникнення технічних проблем у роботі сайту.

2.2. Користувач зобов'язується:
2.2.1. ніколи і ні за яких обставин не розміщувати на сайті ВКурсе.ua, а також не пересилати іншим Користувачам за допомогою сайту ВКурсе.ua інформацію, яка:

  • сприяє збудженню ненависті або ворожнечі за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальними ознаками, принижує людську гідність, містить загрози і образи на адресу інших Користувачів або інших фізичних осіб, організацій чи соціальних груп, обмежує права меншин;
  • порушує права неповнолітніх осіб, заподіює їм шкоду в будь-якій формі;
  • порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності та на засоби індивідуалізації, у тому числі авторські, суміжні та інші права;
  • була отримана користувачем на умовах договору про нерозголошення або становить державну таємницю;
  • містить персональні дані третіх осіб, які не уповноважили Користувача на таке використання їх даних;
  • носить непристойний або наклепницький характер, або містить нецензурну лексику або її похідні;
  • переслідує комерційні цілі;
  • містить програмні віруси або інші комп'ютерні коди, спрямовані на порушення функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання;
  • не може бути поширена подібним чином в силу заборони або обмеження, передбаченого українським чи міжнародним, регіональним або місцевим законодавством, або з інших підстав.

2.2.2. ніколи і ні за яких обставин не розміщувати на сайті ВКурсе.ua посилання на сайти, що містять інформацію, заборонену до розміщення на сайті ВКурсе.ua відповідно до п. 2.2.1 цієї Угоди.

2.3. Редакція має право:
2.3.1. коригувати або видаляти будь-яку інформацію, розміщену Користувачем на сайті ВКурсе.ua, або обмежувати доступ до цієї інформації, у випадку, якщо її поширення суперечить умовам цієї Угоди;

2.3.2. відмовити в праві на розміщення інформації Користувачеві, який порушив цю Угоду;

2.3.3. надсилати на електронну адресу, надану Користувачем інформаційні повідомлення;

2.3.4. на свій розсуд розміщувати рекламні та інформаційні матеріали на всіх сторінках сайту ВКурсе.ua, включаючи сторінки з обмеженим доступом.

Особливі умови

Редакція має право змінювати на свій розсуд положення цієї Угоди без попереднього повідомлення Користувача. Всі зміни в цій угоду вступають в силу негайно.

Користувач приймає на себе відповідальність за перевірку цієї Угоди на предмет змін перед розміщенням на сайті ВКурсе.ua будь-якої інформації.

Якщо будь-які зміни в цій Угоді Користувач вважатиме неприйнятними, він зобов'язаний припинити розміщення своєї інформації на сайті ВКурсе.ua, а також використання сайту з метою обміну інформацією з іншими Користувачами.

Користувач приймає той факт, що Редакція не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайті ВКурсе.ua Користувачем, відправлену їм іншим Користувачам або отриману ним від інших Користувачів, і не може ручатися за її законність, достовірність та правдивість.

У разі якщо Користувачем була розміщена інформація, поширення якої обмежено або заборонено українським або міжнародним законодавством, всю повноту відповідальності за її розміщення несе Користувач.

Користувач приймає той факт, що розміщена ним інформація може бути використана пошуковими системами та іншими сервісами в мережі Інтернет, або використана іншими способами.

Редакція гарантує конфіденційність даних користувача повідомлених під час реєстрації і докладає максимум зусиль для збереження цих даних.

Редакція не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу сайту, та не бере на себе зобов'язань по знищенню на вимогу Користувача інформацію, розміщену їм на сайтi ВКурсе.ua, або надану їм для Редакції у зв'язку з використанням даного сайту. У випадку неправомірних дій третіх осіб, які призвели до витоку конфіденційних даних Редакція ВКурсе.ua відповідальності не несе.

Термін дії угоди

Моментом укладення цієї Угоди є момент перший авторизації Користувача на сайті ВКурсе.ua за допомогою логіна і пароля, отриманих ним при реєстрації на сайті ВКурсе.ua, або за допомогою ідентифікатора OpenID, отриманого Користувачем на будь-якому іншому сайті в мережі Інтернет. Угода набирає чинності з моменту укладення та діє невизначений термін.